Home » Business Assurance » Business Assurance Management

Verder met Business Assurance van KTBA

KTBA richt zich met specifieke Business Assurance diensten op actuele en opkomende uitdagingen van onze klanten:

Ontwikkeling en versterking van de bedrijfscultuur

Een positieve bedrijfscultuur vormt de basis voor goede prestaties. Het meten en versterken van de bedrijfscultuur is inmiddels een onderdeel geworden van diverse certificatienormen. KTBA begeleidt bedrijven bij het formuleren van de bedrijfsidentiteit, de bijbehorende normen en waarden en het ondersteunende beleid. In overleg met sleutelfunctionarissen wordt een code met gewenst gedrag opgesteld. Implementatie van de gedragscode wordt ondersteund met awareness trainingen. Het meten van medewerker-engagement vindt plaats aan de hand van interviews en enquêtes om te bepalen of men de juiste dingen weet, kan, wil en doet. Waar nodig worden specifieke acties geïnitieerd om zwakke punten te versterken.

Optimaliseren van datamanagement en productdata-kwaliteit

Het verstrekken van juiste productinformatie aan klanten en consumenten via verschillende communicatiekanalen is een essentieel proces dat veel aandacht vraagt. De diversiteit van afnemerseisen, de veelheid van communicatie kanalen en de en de snelheid waarmee informatie wijzigt maakt het een complex proces. KTBA helpt bedrijven hun procedures robuust te maken door ze te harmoniseren, te vereenvoudigen en te verduidelijken. KTBA levert en ondersteunt de implementatie van ICT tools om productdata eenduidig te registreren, te beheren, te bewerken en met één druk op de knop te distribueren voor maximale efficiency en betrouwbaarheid.

Supply Chain afhankelijkheid en betrouwbaarheid

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van hun leveranciers als het gaat om de beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en uitbestede processen. Deze afhankelijkheid brengt significante risico’s met zich mee. Onze consultants analyseren uw situatie en brengen de risico’s in beeld. Zij doen concrete voorstellen om de afhankelijkheid te verminderen en de betrouwbaarheid te verhogen zodat de grootste risico’s worden beheerst. Onze consultants ontwikkelen en implementeren samen met het management werkwijzen die het bedrijf zelf in staat stelt hun supply-chain optimaal te managen. Met een periodiek toetsing door onze consultants houdt u een vinger aan de pols.

Business Continuity

Een betrouwbare leverancier zijn betekent dat je de continuïteit van leveringen kunt garanderen en dat je voorbereid bent op eventuele calamiteiten. Dit is wat afnemers verwachten. Het borgen van een hoge leveringsbetrouwbaarheid vergt een strakke organisatie maar ook een zorgvuldig calamiteitenplan. Onze consultants brengen samen met uw specialisten alle mogelijke verstoringen in beeld en stellen een draaiboek op voor impactvolle situaties. De effectiviteit van het calamiteitenplan wordt getest. Wanneer dat is gewenst begeleiden wij uw organisatie tot certificatie op basis van ISO 22301. Onze consultants kunnen jaarlijks een interne audit uitvoeren om het onderwerp actueel te houden binnen uw bedrijf.

Product Integriteit (PIA)

Het alert zijn op voedselfraude is tegenwoordig een bittere noodzaak. Daarnaast vraagt de maatschappij meer aandacht voor het voorkomen van misleiding van de consument. Hierbij gaat het om zowel bewuste manipulatie als onbewuste handelingen die leiden tot afwijkingen van het product of de productinformatie met de schijn van fraude. Beide aspecten staan centraal in de nieuwe IFS Product Integrity Assessment standaard. Het inrichten van een systeem om de productintegriteit te managen vergt speciale kennis. Onze consultants begeleiden uw organisatie bij de opzet en implementatie van een efficiënt systeem voor de borging van de integriteit van uw producten. Hiermee wint u het vertrouwen van uw afnemers en voorkomt u mogelijke reputatieschade.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun rol in de maatschappij en hun impact op de samenleving en het milieu. Het bepalen van een heldere positie in de sociale, ethische, milieu en klimaat-vraagstukken is niet alleen een lastige opgave, maar het wordt een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsimago om een verantwoorde zakenpartner te zijn en een aantrekkelijke werkgever. Onze consultants nemen het management team mee in een interactief proces om een realistisch en consistent beleid op te stellen en haalbare doelstellingen te formuleren. Vervolgens worden de processen bewaakt voor implementatie van het beleid, de realisatie van plannen en communicatie naar alle stakeholders. Het resultaat is een optimale ondersteuning van de bedrijfsreputatie en een sterke onderhandelingspositie.

Managen van Growing Pains

Succesvolle bedrijven groeien snel. Soms gaat het te snel om het allemaal in goede banen te leiden. Dan is hulp zeer welkom. Onze brede ervaring met alle aspecten van de operationele bedrijfsvoering biedt deze hulp. Wij helpen met organisatorische capaciteit, runnen projecten waar u geen tijd voor heeft, brengen de neuzen in dezelfde richting, uniformeren en optimaliseren procedures en werkwijzen, vullen aan wat tussen wal en schip is terecht gekomen. Wij brengen uw systemen up-to-date en verzorgen de documentatie. Waar nodig helpen wij u bij de prioritering en optimalisatie van de productontwikkeling. Dit alles op basis van een gedegen analyse en een strak plan. Dan bent u van een grote zorg verlost en kunt u zich focussen op het bedienen van uw klanten.

Arbo veiligheid

Zorgdragen voor een goede veiligheid van uw medewerkers is niet alleen een wettelijke verplichting, het is een essentieel onderdeel van goed werkgeverschap. Het vergt specifieke deskundigheid en een gedisciplineerde aanpak. Het begint bij een systematische en gedegen identificatie van mogelijke gevaren, om vervolgens de kritische werkzaamheden te bepalen (RI&E). Onze arbo-consultants zijn als veiligheidskundige gekwalificeerd. Voor de te implementeren beheersmaatregelen staat bij hen het voorkomen en minimaliseren van arbo-risico’s centraal. Zij begeleiden uw organisatie bij het implementeren van uw arbo-systeem zodat u aan alle wettelijke eisen voldoet. Wanneer u dit wenst kan KTBA uw organisatie voorbereiden op certificatie van uw arbo-systeem op basis van ISO 45001 en wanneer nodig kunnen wij het systeem verder onderhouden. Een hele zorg minder.

KTBA Arjan van Heerde

Arjan van Heerde
Sales Leader Business Assurance

Meer weten over de risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen?

Neem contact op met Arjan

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services